Handelsbetingelser

Definitioner:
Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Goodies4dogs afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

"Goodies4dogs" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.
Angivne priser på porto er priser baseret på varer sendt ud i Danmark. Bestilles noget til feks Sverige eller Tyskeland vil porto prisen stige tilsvarende.

Produktinformation:
På Goodies4dogs oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Goodies4dogs via info@goodies4dogs.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms. 

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på Goodies4dogs er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra Goodies4dogs udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Goodies4dogs om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og Goodies4dogs er først indgået, når Goodies4dogs ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud. 
Er ordren finanseret via ViaBill henholder vi os til ViaBills regler om godkendelse af kundens anmodning af finansering inden ordren kan fuldendes og afsendes af Goodies4dogs.

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig.Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra goodies4dogs , Vælger du at modtagen varen med efterkrav betales beløbet ved modtagelse af varen.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:
Goodies4dogs yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. De første 6 mdr er (ifølge købeloven) erstatningspligten pålagt sælger (hvis ovenstående er overholdt) og de næste 6-24 mdr er bevisbyrden pålagt køber.
Fakturaen (orginalen) skal fremvises til Goodies4dogs i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Goodies4dogs inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består. Porto betales af køber.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Goodies4dogs har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Goodies4dogs's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Goodies4dogs.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Goodies4dogs's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Goodies4dogs afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:
Meddeler Kunden Goodies4dogs, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Goodies4dogs det modtagne beløb ved modtagelsen af returvareren i org. emballage uden skader, dog tilbagebetales fragten ikke m.m der er fejl på varen. (NB! En varen som er en dropshippingvarer dvs en vare, hvori der står i varebeskrivelsen, at denne har 1 uges levering og prisen fragtfri dvs over 1200 kr, fratrækkes denne vare fragtpris 10€= 75 kr , som vi har betalt for at få sendt varen til kunden) . Er varen finanseret via ViaBill vil tilbagebetalingen tage yderligere 14 dage.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark eller GLS - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af orginal fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer solgt til virksomheder.

Forbehold for ændringer:
Goodies4dogs forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Privatlivs-Politik og Datalovgivning.

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre. Disse registreres kun i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger, såfremt dette ønskes.
For at du kan indgå aftale med os på Goodies4dogs, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger, med det formål at kunne levere varen korrekt til dig.
Personoplysningerne registreres hos Goodies4dogs, og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcist hvilke oplysninger der indsamles, og hvorfor.
Direktøren og de ansatte for Goodies4dogs, har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Som registreret hos Goodies4dogs, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed, rettes til Goodies4dogs via mail Info@goodies4dogs.dk

Leveringstider:
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 30 dage.

Misbrug:
Misbrug af Goodies4dogs medføre til politianmeldelse.